Zwrot podręczników i książek  do biblioteki szkolnej
w Zespole Szkół nr 18 Szkole Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i wypożyczonych książek.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW:

Każdy uczeń powinien zapakować swój zestaw podręczników do reklamówki, należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz spisem oddawanych podręczników, podać łączną ilość.

ZWROT INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI:
Książki należy zapakować do worka foliowego, dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą.

Rodzicom i uczniom przypominamy o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (należy oddać komplet  wypożyczonych podręczników, proszę usunąć foliowe okładki, trzeba usunąć zapisane ołówkiem notatki, należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).

Jeżeli książki uległy zniszczeniu  lub zostały zgubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Uczniowie/rodzice wchodzą na teren szkoły pojedynczo. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2m.

Pracownik szkoły  zaopatrzony w środki ochrony osobistej (m.in. rękawiczki i maseczkę) przyjmuje zestaw podręczników, przelicza przez folię książki i wpisuje datę zwrotu oraz ilość książek. Worek z książkami umieszcza w kartonie z oznaczeniem klasy, następnie zestaw podlega kwarantannie.

Podręczniki oraz wypożyczone książki, m.in. lektury należy oddawać w wyznaczonych terminach w godzinach od 8:00 do 15:00.

Terminy przyjmowania książek:

19 czerwca 2020  –  piątek               –   klasa 8

22 czerwca 2020 – poniedziałek       –   klasa  1, 2, 3

23 czerwca 2020 – wtorek                 –   klasa 4, 5

24 czerwca2020  – środa                –   klasa 6

25 czerwca 2020  –  czwartek        – klasa 7