Bydgoszcz, 20 maja 2020 r.

Szanowni Państwo!

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach będą odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z Ministrów z 14.05.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Otwarcie szkoły w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki.
Zwracamy szczególną uwagę na konieczność przestrzegania w szkole reżimu sanitarnego. Nowa sytuacja organizacyjna szkoły, nie gwarantuje pobytu dziecka w swojej klasie, pod opieką swoich nauczycieli, ani w swojej sali.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia wytycznych epidemiologiczne GIS szkoła przygotowała szczegółowe procedury pobytu uczniów na terenie placówki. Obecnie oczekujemy na  uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu ze względu na konieczność powrotu do pracy prosimy o wypełnienie wniosku zamieszczonego na stronie szkoły zsnr18-portal-informacyjny.edpolis.pl  w zakładce „Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze” i odesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres mailowy placówki: zs18@edu.bydgoszcz.pl. Wniosek można też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku.

Ostateczna decyzja o uruchomieniu zajęć zostanie podjęta po zebraniu deklaracji od Państwa, uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowych do zapewnienia opieki nad dziećmi.

O terminie wznowienia działalności szkoły w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych poinformujemy poprzez stronę internetową placówki, e-dziennik lub wysłanie informacji SMS.

Dorota Stolarska

Załączniki:

Wniosek – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – plik Word

Wniosek – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – plik pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *