Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi terminami zajęć dodatkowych, z których mogą korzystać uczniowie naszej szkoły.

Zajęcia / dla kogo Termin Nauczyciel

prowadzący

1 Robotyka i programowanie dla uczniów szkoły podstawowej środa
13:45 – 14:30
M. Otlewska
2 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – matematyka poniedziałek
14:35 – 15:20
M. Otlewska
3 SKS dla uczniów szkoły podstawowej M. Karnowska

J. Joachimiak