XI edycja projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w projekcie edukacyjnym. LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW to projekt, który jest realizowany w szkołach podstawowych i przedszkolach. Współorganizatorami projektu są Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. „Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne dotyczące  szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.