PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE                    

 

OD 1 LUTEGO 2021 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

NA NOWY OKRES 06/2021 – 05/2022

 • rodzic dziecka, na które obecnie pobiera świadczenie wychowawcze 500+ do 31.05.2021 r. może złożyć wniosek w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r., co gwarantuje ustalenie prawa do świadczenia od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy
 • wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. tylko w formie elektronicznej – przez stronę banku, platformę emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz gov.pl
 • od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać także w formie papierowej
 • wnioski złożone w lipcu 2021 r. lub później nie zostaną objęte spłatą, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku
 • świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z dzieckiem i jego utrzymywania
 • rodzic nowo narodzonego dziecka ma aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i otrzyma je z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka
 • wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie, a jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców ustaloną orzeczeniem sądu, kwota świadczenia dla każdego z rodziców to 250 zł miesięcznie
 • nie jest konieczne posiadanie wyroku zasądzającego alimenty na rzecz dzieci w przypadku samotnego wychowywania dziecka
 • rodziców rozwiedzionych oraz wychowujących dzieci naprzemiennie, prosimy o dołączenie do wniosku kopii wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną, gdyż znacznie przyspieszy to postępowanie
 • prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65
 • zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie wychowawcze jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL właściciela rachunku)prosimy również o podanie numeru telefonu, gdyż znacznie ułatwia to kontakt w sprawie
 • przykładowy wypełniony wzór wniosku o świadczenie (500+) znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wzory-wypelnionych-wnioskow/
 • WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:
Miesiąc złożenia wniosku Wypłata świadczenia Wyrównanie wypłaty
luty 2021 – kwiecień 2021 do 30.06.2021 od czerwca
maj 2021 do 31.07.2021 od czerwca
czerwiec 2021 do 31.08.2021 od czerwca
lipiec 2021 do 30.09.2021 od lipca tj. od miesiąca złożenia wniosku
sierpień 2021 do 31.10.2021 od sierpnia tj. od miesiąca złożenia wniosku

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

NA NOWY OKRES 06/2021 – 05/2022

 • Przez Internet już od 1 lutego 2021 r.:
 • bankowość elektroniczna:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3

 • platforma emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 • platforma PUE ZUS:

       https://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-i-dobry-start-przez-pue-zus

 • ePUAP (zaloguj się, wybierz: pismo ogólne do urzędu, wypisz wniosek w formie papierowej,           

zeskanuj i załącz):   https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19
oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych zachęca  świadczeniobiorców do składania wniosków przez Internet. Taka forma
jest szybka, prosta i wygodna – nie wymaga wizyty w urzędzie ani oczekiwania w kolejce, a formularze są bardzo łatwe do wypełnienia.

Jak założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

 

 

 • W formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.:

 

 • w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Wojska Polskiego 65
 • w filii Urzędu Miasta w Fordonie E. Gierczak 6
 • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 – możliwe jest złożenie wniosku, jednak pracownicy nie udzielają żadnych informacji świadczeń
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej– na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Świadczeń Rodzinnych

 1. Wojska Polskiego 65

85 – 825 Bydgoszcz

 

 

W Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65  możliwe jest złożenie wniosku lub skorzystanie z pomocy urzędnika przy wypełnianiu wniosku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędnika należy liczyć się z koniecznością dłuższego oczekiwania w kolejce na przyjęcie.

W związku z funkcjonowaniem systemu kolejkowego oraz w celu usprawnienia obsługi prosimy o samodzielne wstępne wypełnienie wniosku o wszystkie znane informacje (np. dane wnioskodawcy, adres zamieszkania, dane dzieci). Wnioski niewypełnione będą przyjmowane w dalszej kolejności dopiero po ich uzupełnieniu.

 

Formularze wniosków do wypełnienia będą dostępne od 01 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wnioski-do-pobrania

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego „500+” dzięki dostępnej WYSZUKIWARCE WNIOSKÓW na stronie:  https://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wyszukiwarka-wnioskow/

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenie do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *