Warunki i dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

tabela świadczeń – zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

– ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/,

– sposoby zgłaszania zdarzeń,

– graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

– druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.