HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 1 WRZEŚNIA 2021 r.(środa)
Kl. I, II, III godz. 10.00
Kl. IV, V godz. 09.00
Kl. VI, VII godz. 9.30
Kl. VIII godz. 9.15
Uczniowie spotykają się z wychowawcą klasy przed głównym wejściem do szkoły, następnie przechodzą do sal lekcyjnych.
Po zakończeniu spotkania uczniowie pod opieką wychowawcy klasy wychodzą wyjściem od strony boiska.
Uczniom klasy I w rozpoczęciu roku szkolnego mogą towarzyszyć rodzice/opiekunowie /jedna osoba dorosła/, z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego – wchodząc do szkoły, należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.

W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa – prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie, dbajmy o zdrowie nas wszystkich.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r