Materiały informacyjne


Aktualności dotyczące reformy edukacji można śledzić na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

UWAGA !
W roku szkolnym 2017/18 nowa podstawa programowa i nowy ramowy plan nauczania będą obowiązywały w klasie I, IV i VII.