Projekt unijny

„Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego