PROCEDURA WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW, NAGRÓD
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18 W BYDGOSZCZY

Świadectwa, dyplomy, nagrody zostaną wręczone uczniom z zachowaniem wymagań sanitarnych w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 26 czerwca 2020r. przy spełnieniu następujących warunków:

Świadectwa w foliowych koszulkach, dyplomy i nagrody przekazuje wychowawca klasy zachowując środki ostrożności –  rękawiczki, maseczka lub przyłbica.

Przekazanie świadectw, dyplomów i nagród odbywa się według harmonogramu:

 

 

 

Godzina

Klasa

Miejsce

Wejście uczniówdo budynku

Wyjście uczniówz budynku

8.15 – 9.15

8a

Sala gimnastyczna

Główne wejście do budynku, dezynfekcja przy wejściu

Boczne drzwi do sali gimnastycznej

         

8.45

4a

Orlik

Wejście   brama1

Wyjście   brama 2

10.00

3a

8.30

6a

Boisko

   

9.15

7a

Boisko

   

10.00

5a

Boisko

   

10.45

2a

Boisko

   

11.15

1a

Boisko

   
 
 

Po odbiór świadectwa może przyjść uczeń zdrowy. Uczniowie przychodzą w maseczkach, zachowując dystans, co najmniej 1,5  metra. Świadectwa odbierają uczniowie indywidualnie.

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu 26 czerwca br. będą mogli odebrać dokumenty w czasie przerwy wakacyjnej, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 oraz w późniejszym terminie.