PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI ZBIERANIA ODZIEŻY DLA POTRZEBUJĄCYCH

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i dostarczyli odzież, buty i bieliznę niezbędną dla ludzi bezdomnych, którzy są pod opieką CARITAS w Bydgoszczy. Jesteśmy zbudowani postawą darczyńców. Wielkie podziękowania przekazujemy również od pani Małgosi, która opiekuje się bezpośrednio ludźmi, zgłaszającymi się po pomoc na ul. Drukarską. Pani Małgosia jest pielęgniarką, która opatruje rany, pomaga ludziom bezdomnym utrzymać higienę osobistą i dlatego ważne jest dla niej dysponowanie odzieżą, w którą może wyposażyć potrzebującego. Widząc potrzeby tej placówki CARITAS nie kończymy naszej akcji charytatywnej. Nadal można dostarczać ubrania do szkoły w godzinach jej funkcjonowania lub bezpośrednio na ul. Drukarską 6 w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-11.00. Dziękujemy za otwartość serc.

Artur Wojtynowski