Dzieci czytające książki

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

Podręczniki lub ćwiczenia do religii kupuje rodzic dziecka zgodnie z listą poniżej.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22  W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
podręczniki 2018-19