Od dnia 2 października w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach projektu Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów.” Projekt Miasta Bydgoszczy współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie biorą udział w zajęciach z eksperymentu, języka angielskiego, matematyki oraz robotyki i programowania.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych. W 21 bydgoskich szkołach podstawowych będą realizowane dodatkowe zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe – z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki. Projekt zakłada indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych (udział w szkoleniach i studiach podyplomowych). Szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt.

Fot. Zajęcia z „Robotyki i programowania”.


Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego