„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest…”

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
pani Ireny Firyn
naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Spoczywaj w pokoju!!!

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20.04.2019 roku o godz. 10.15  w kaplicy przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy.

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji
Zespołu Szkół nr 18