„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest…”
Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 7 czerwca 2019 r. odeszła od nas nasza serdeczna Koleżanka, wspaniała Nauczycielka i Wychowawczyni ŚP. Irena Chmielewska z domu Muchewicz.

Pozostaniesz na zawsze w pamięci przyjaciół, uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Spoczywaj w pokoju!!!

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

Pogrzeb z Mszą św., poprzedzony modlitwą różańcową, odbędzie się w środę 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 na cmentarzu parafii Św. Józefa przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy.

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji
Zespołu Szkół nr 18