U W A G A

 

Informujemy, że obiady będą wydawane od  06.09.2018r. (czwartek) w stołówce szkolnej.

Karty zgłoszenia na obiady przyjmuje Intendent  lub sekretariat.

Opłaty za obiady do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły –   16 1240 6452 1111 0010 4798 7703
Koszt jednego obiadu dla ucznia – 3,- zł

Zapraszamy

Opłaty za obiady wrzesień i październik 2018r.

Opłaty za obiady luty – czerwiec 2019r.