Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.
Od poniedziałku, 22 marca 2021r. lekcje dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy będą się odbywały zdalnie, w aplikacji MS Teams, według dotychczasowego planu.