dzien sportuORLIK PRZY UL. HUTNICZEJ 89 W BYDGOSZCZY
ZAPRASZA 1 PAŹDZIERNIKA 2016R. W GODZ. 11.00-13.00

NA IGRZYSKA RODZINNE

Zespoły rodzinne składające się z dziecka (3-9 lat) i osoby dorosłej pokonywać będą stacje zawierające elementy lekkoatletyki – biegi, skoki, rzuty.

Każdy zespół, który wykona wszystkie zadania, otrzyma dyplom uczestnictwa w wydarzeniu, a na dzieci czekają drobne upominki.