Szanowni Państwo!

Informujemy, że przygotowujemy się do organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII.
Konsultacje będą odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia wytycznych epidemiologicznych GIS szkoła przygotowała szczegółowe procedury pobytu uczniów na terenie placówki. Uzyskaliśmy pozytywną opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Rodziców uczniów, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły, prosimy o wypełnienie zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły zsnr18-portal-informacyjny.edupolis.pl w zakładce „Konsultacje dla klas VIII” i odesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy placówki: zs18@edu.bydgoszcz.pl.
Zgłoszenie można też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku.
We wspomnianej zakładce wkrótce umieszczone zostaną terminy konsultacji. Zgłoszenia na ustalony termin należy przesłać do nauczyciela przedmiotu przez e–dziennik lub w inny ustalony z nauczycielem przedmiotu sposób do piątku poprzedzającego tydzień, w którym uczeń zamierza skorzystać z konsultacji. Obecnie prosimy o bieżące zgłoszenia.
Ostateczna decyzja o uruchomieniu konsultacji zostanie podjęta po zebraniu zgłoszeń od Państwa. O terminie uruchomienia konsultacji poinformujemy poprzez stronę internetową szkoły i e–dziennik.
 
Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *