U W A G A

 Informujemy, że obiady będą wydawane od 7.09.2020 r.

(poniedziałek) w stołówce szkolnej.

Karty zgłoszenia na obiady przyjmuje Intendent  lub sekretariat.

Opłaty za obiady do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły –   16 1240 6452 1111 0010 4798 7703
Koszt jednego obiadu dla ucznia – 3,50 zł

Zapraszamy