Kartę zgłoszenia na obiady przyjmuje Intendent  lub sekretariat.

Opłaty za obiady proszę dokonać do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły –

16 1240 6452 1111 0010 4798 7703

Koszt jednego obiadu dla ucznia – 3,00 zł

Więcej informacji  oraz regulaminy w zakładce RODZICE\OBIADY SZKOLNE.

Zapraszamy!

Informujemy, że w szkole prowadzone są następujące programy:

„Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”   uczestnicy to uczniowie klas I – V szkoły podstawowej, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (bezpłatnie).

„Szklanka herbaty do śniadania” organizowana przez Radę Rodziców – opłata 1,50zł za m-c/ucznia.
Wydawana w świetlicy szkolnej na przerwie o godz. 10.35 – 10.50.