Szanowni Rodzice!
  W najbliższym czasie, przez kilka dni w Przedszkolu nr 4 zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, będzie się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją
i nauczycielami, ale też z dziećmi. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

Zapraszamy Państwa na spotkanie i rozmowę
z wizytatorami ds. ewaluacji
w środę, 14 lutego 2018 r. o godz. 16.30.

W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni
o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszego przedszkola.

Zależy nam na Państwa opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną społeczność.
                                                                    Zapraszamy!