W dniach 18-20 kwietnia w naszej szkole odbywać się będzie egzamin gimnazjalny klas III. Uczniowie klas III przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8:40 każdego dnia egzaminu. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz długopisu z czarnym atramentem.

Pozostali uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych w tych dniach.

Świetlica szkolna otwarta jest w tych dniach w godzinach 7:15-15:30.

Obiady będą wydawane od godziny 12:30 do 14:00.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:
18.04.2018 r. (środa) część humanistyczna
– historia, WOS godz. 9:00
– język polski godz. 11:00

19.04.2018 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza
– przedmioty przyrodnicze godz. 9:00
– matematyka godz. 11:00

20.04.2017 (piątek) język obcy nowożytny (język angielski, język niemiecki)
– poziom podstawowy godz. 9:00
– poziom rozszerzony (tylko język angielski) godz. 11:00.