Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 w Bydgoszczy informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa nr 22 Gimnazjum nr 12
14.10.16 r.

31.10.16 r.

19.04.17 r.

20.04.17 r.

02.05.17 r.

16.06.17 r.

14.10.16 r.

31.10.16 r.

19.04.17 r.

20.04.17 r.

21.04.17 r.

02.05.17 r.

16.06.17 r.