Nabór na „Bydgoskie półkolonie 2021” rozpoczyna się we wtorek 08 czerwca br. i potrwa do 14 czerwca br. W półkoloniach mogą brać udział uczniowie bydgoskich szkół do 13 roku życia. Każdy uczeń może skorzystać maksymalnie z dwóch tygodniowych turnusów. Rodzic pokrywa jedynie koszt wyżywienia w wysokości 100 zł / turnus (drugie śniadanie i obiad). Półkolonie będą realizowane w ramach dziewięciu tygodniowych turnusów, w 34. szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz (wykaz w załączniku)

Chęć udziału dziecka w półkoloniach należy zgłosić poprzez złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z oświadczeniami w placówce (w załącznikach), w której dziecko ma uczęszczać na półkolonie. Dziecko powinno posiadać legitymację szkolną bydgoskiej szkoły oraz Bydgoską Kartę Miejską.

Szczegóły rekrutacji opisane są w Zasadach postępowania rekrutacyjnego do programu „Bydgoskie półkolonie 2021”.

Dokumenty do pobrania:

klauzula informacyjna_BORPA

oświadczenia rodzica szkoły_BORPA

oświadczenia rodzica MDK_PM

karta kwalifikacyjna

regulamin półkolonii

miejsca i terminy półkolonii

zasady postępowania rekrutacyjnego