UWAGA!

Wszyscy uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum korzystają w roku szkolnym 2017/2018 z podręczników i ćwiczeń udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

Zarządzenie dyrektora ZS nr 18 w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

– proszę kliknąć link, aby zapoznać się z zarządzeniem.