DO 31.05.2020 r. OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIA ZFŚS ZOBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ RZETELNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK ZGODNY ZE STANEM FAKTYCZNYM.  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE DOCHODY OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU, O KTÓRYCH MOWA W § 7 REGULAMINU PO ODLICZENIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE I CHOROBOWE ZA MIESIĄCE II, III, IV 2020 R.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY: zsnr18-portal-informacyjny.edupolis.pl

Wypełnione i podpisane wnioski o dofinansowanie proszę przesłać mailowo zs18@edu.bydgoszcz.pl  lub listownie na adres

Zespół Szkół nr 18
ul. Hutnicza 89
85-873 Bydgoszcz

Wszelkie  informacje można uzyskać pod numerem telefonu szkoły 52 361- 03-91.

EMERYCI/RENCIŚCI DOSTARCZAJĄ/PRZESYŁAJĄ  (POCZTĄ, MAILEM)  DRUK WALORYZACJI EMERYTURY WRAZ Z DRUKIEM WALORYZACJI WSPÓŁMAŁŻONKA.

DO DOCHODU EMERYTA/RENCISTY DOLICZAMY 1/12 CZĘŚĆ TRZYNASTEJ EMERYTURY.

DO DOCHODU ZALICZA SIĘ:

1.    SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

2.    DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 

3.    DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4.    ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

5.    EMERYTURY I RENTY

6.    DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

7.    DOCHÓD Z TYTUŁU WYNAJMU

8.    DOCHODY Z PRACY DODATKOWEJ (NP. PRACA AJENCYJNA, UMOWY ZLECENIA, UMOWY O DZIEŁO)

9.    STYPENDIA I WYNAGRODZENIA UCZNIA POBIERAJĄCEGO NAUKĘ ZAWODU

10. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

11. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „RODZINA 500+”  NA KAŻDE UPRAWNIONE DZIECKO

12. DODATKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW – TRZYNASTKA DLA EMERYTÓW

Wniosek do pobrania:

Załącznik nr 7A ZFŚS – plik Office

Załącznik nr 7A ZFŚS – plik pdf

Załącznik nr 7A ZFŚS – plik rtf