Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Zespole Szkół nr 18 w Bydgoszczy (62,5% pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej).
Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy/grupy przedszkolnej do piątku tj. 5 kwietnia ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka przez szkołę/przedszkole (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania dziecka w placówce). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla dzieci, jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości  do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym  uczniom/dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w szkole/przedszkola, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

Dorota Stolarska

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 18