Zasady naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz  na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. System dostępny będzie od 14 marca pod adresem:
Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami rekrutacji na rok 2018/2019 dostępnymi na stronie Miasta Bydgoszcz:

http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-na-rok-szkolny-20182019/rekrutacja-do-przedszkoli/