Informujemy, że obiady będą wydawane od 06.09.2017r. (środa) w stołówce szkolnej.

Kartę zgłoszenia na obiady przyjmuje Intendent  lub sekretariat.

Opłaty za obiady proszę dokonać do 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły –

16 1240 6452 1111 0010 4798 7703

Koszt jednego obiadu dla ucznia – 3,00 zł

Więcej informacji  oraz regulaminy w zakładce RODZICE\OBIADY SZKOLNE.

Zapraszamy!

 

Opłaty za obiady w miesiącu – wrzesień 2017r.

 

 

Cena 1 obiadu

 

Ilość obiadów Obiady w dniach Opłata za miesiąc

Termin zapłaty

Uczniowie 3,00 zł 18 Od 06.09 do 29.09.2017r. 54,00

Do  15.09.2017r.
na konto bankowe

 

 

 

Opłaty za obiady w miesiącu – październik 2017r.

 

 

Cena 1 obiadu

 

Ilość obiadów Obiady w dniach Opłata za miesiąc Termin zapłaty
Uczniowie 3,00 zł 22 Od 02.10 do 31.10.2017r. 66,00

Do  15.10.2017r.

na konto bankowe

 

Informujemy, że w szkole prowadzone są następujące programy:

„Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”   uczestnicy to uczniowie klas I – V szkoły podstawowej, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (bezpłatnie).

„Szklanka herbaty do śniadania” organizowana przez Radę Rodziców – opłata 1,50zł za m-c/ucznia.
Wydawana w świetlicy szkolnej na przerwie o godz. 10.35 – 10.50.